Lektorské dovednosti pro pokročilé

Přidaná hodnota tohoto tréninku pro Vás:

• Osvojíte si celý proces od plánování, přes realizaci, až po vyhodnocení vzdělávací akce.
• Naučíte se aplikovat účinné metody sdílení a předávání informací.
• Osvojíte si techniky prezentace a práce se skupinou.
• Osvojíte si celý proces od plánování, přes realizaci, až po vyhodnocení vzdělávací akce.
• Naučíte se moderovat a řídit skupinu
• Prohloubíte si znalosti a dovednosti, které povedou k vyšší efektivitě výuky.

Program:
Seznámení se specifiky vzdělávání dospělých
Zásady trenérského přístupu
Systematický přístup ke vzdělávání
Plánování, realizace a hodnocení vzdělávací akce
Vystupování – práce s hlasem
Neverbální a verbální projev, zvládnutí trémy
Diskutování a reakce na námitky
Jak si získat a udržet autoritu?
Zvládání skupin a skupinových diskusí
Výuka specifických a těžko vzdělavatelných skupin
Flexibilně reagovat na očekávání a potřeby náročných účastníků tréninku
Udržení motivace a pozornosti včetně nemotivovaných účastníků v kurzu
Komunikační dovednosti (prezentace, aktivní naslouchání, facilitace, kladení otázek,
sdělování informací otázkou)
Krizové situace a jejich řešení
Tipy jak zaujmout a účinně sdělit informace

A) Prezentační dovednosti

• Předpoklady dobrého lektora
• Příprava prezentace
• Struktura prezentace
• Jak zaujmout posluchače
• Práce s otázkami
• Formy prezentace
• Problematika prvního dojmu
• Rétorika
• Techniky vypořádání se s trémou
• Praktický nácvik pomocí videozáznamu a jeho analýzy

B) Moderace skupinové diskuse
• Základní dovednosti při vedení diskuse
• Postup při vedení skupinové diskuse
• Jaká mohou být pravidla skupinové diskuse
• Úloha moderátora skupinové diskuse
• Jak reagovat když…
• Efektivní formulace při usměrňování druhých
• Videotrénink hraní rolí a zpětná vazba