Základy lektorských dovedností

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

• Poznáte klíč k úspěchu tréninku, který vede přes typologii účastníků v kurzu.
• Osvojíte si práci s náročnými osobnostmi během vzdělávací akce.
• Propojíte poskytování Vaší zpětné vazby s vybranými komunikačními dovednostmi profesionálního lektora.
• Využijete náročné publikum k úvaze ke změně a posunu v jejich dovednostech.
• Budete schopni efektivně pracovat s problematickou skupinou.
• Propojíte efektivní metody tréninku s individualizací cvičení pro dané jednotlivce.
• Budete připraveni na krizové momenty, které mohou během výuky nastat.
• Naučíte se flexibilně reagovat na očekávání a potřeby náročných účastníků tréninku.

PROGRAM:

Nastavení cílů tréninku – identifikace očekávání účastníků kurzu – rozpor v přípravě lektora a v realitě očekávání účastníků
Předpoklady dobrého trenéra
Typologie účastníků – identifikace auditoria
Možné role trenéra
Příprava a schéma tréninku
Používání vizuálních pomůcek
Diskuse
Předvedení postupu
Zadání úkolu
Hraní rolí

Problematika zpětné vazby (co je to zpětná vazba a jak pomůže v roli učitele, jak zpětnou vazbu dávat a jak ji dostávat, co mi to přinese a v čem mi pomůže, praktický nácvik zpětné vazby, doporučení jak dávat zpětnou vazbu dále a jak ji využít pro svůj osobní i pracovní život)

Video trénink hraní rolí a zpětná vazba