EMPATICKÁ ASERTIVITA

Asertivita patří v dnešní době mezi důležité komunikační schopnosti, kterou jednající projevuje úctu k sobě samému i druhým. Asertivní člověk je hůře manipulovatelný, dokáže volně projevit své pocity a přání, kontroluje svůj hněv a dokáže se vcítit do pocitů ostatních. Asertivní chování, kterému Vás má naučit tento kurz, Vám zaručí úspěšná jednání a zajistí respekt.
Důležitou součástí kurzu je také praktický nácvik asertivního chování v různých modelových situacích

CÍLE:

• Přiblížíme vám základní pojmy pasivita, agresivita, manipulace a asertivita.
• Proniknete do zákonitostí emoční inteligence a naučíme se ji využívat.
• Naučíte se přiměřeně prosadit a říkat „ne“ na neúměrné nároky či požadavky okolí.
• Osvojíte si základní pravidla asertivity a vyzkoušíte si je používat na konkrétních příkladech.

PŘÍNOS:

Naučíte se základní asertivní principy a techniky. Budete vědět, jak reagovat v nepříjemných situacích, například jak odmítnout, když někdo vytváří nátlak, jak si poradit s ostrou kritikou nebo slovně agresivními útoky na vaši osobu.

METODY:

videotrénink
analýza videa
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse