SPOLEČENSKÝ LEXIKON – ETIKETA (1 DEN)

Etiketa a komunikace jsou dvě oblasti společenských projevů, které mají rozhodující vliv na mezilidské vztahy. Komunikace je bytostným projevem člověka, všechny jeho vztahy k ostatním uskutečňují komunikací – verbální i neverbální.

Kdo z nás se někdy neocitl v nezáviděníhodné nejistotě, zda usednout vlevo nebo vpravo, zda vstoupit do dveří první nebo druhý, zda si vzít pečivo z talířku vlevo, nebo vpravo, jak jíst neznámé jídlo v dobré restauraci, zda se shýbnout pro spadlou lžíci či střepy talířku, zda si vzít motýlek, nebo kravatu, či zda je možné si právě teď rozepnout sako. A to vše většinou před zraky účastníků společenského setkání, na nichž nám záleží.

CÍLE:

• Naučíte se jak správně přijmout, nebo odmítnout pozvání
• Budete vědět jak se se liší oblečení pro dopolední, odpolední a večerní akci
• Poznáte význam výrazů „black tie“, „smart casual“
• Naučíte se pravidla významnosti ve společnosti?
• Procvičíte si jak si poradit se zdravením a vítáním hostů, s podáním ruky, oslovováním, výměnou vizitek, předáváním darů, květin, v některých případech i cen?

PŘÍNOS:

V semináři etikety se dozvíte vše, co potřebujete k běžnému i formálnímu společenskému styku

METODY:

videotrénink
analýza videa
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse