OBCHODNÍ DOVEDNOSTI (2+2 DNY)

Tento program je určený pro obchodní zástupce/reprezentanty a pracovníky podpory prodeje všech zaměření, začínající i zkušené. Prověří, doplní a vylepší Vaše prodejní dovednosti a znalosti a umožní Vám porovnat a procvičit Vaše schopnosti. Program obsahuje reálné modelové situace z praxe a diagnostické testy pro poznání své vlastní osobnosti. Program je sestaven tak, abyste získané informace mohli efektivně zavést do praxe a zlepšit tak své výsledky. Program patří k základnímu vybavení obchodních zástupců/reprezentantů a pracovníků podpory prodeje.

CÍLE:
• Naučit se prodávat a ovlivňovat zákazníky během prodejního jednání.
• Porozumět celému prodejnímu procesu, jednotlivým faktorům úspěchu při prodeji.
• Naučit se klíčové činnosti prodejního procesu.
• Naučit se prodávat novým i stávajícím zákazníkům.
• Naučit se prodávat nové produkty i zajistit křížový prodej (Cross Selling).
• Zajistit plánovaný obrat a zisk prostřednictvím obchodních zástupců/reprezentantů.

PŘÍNOS:

Vaši obchodní zástupci budou profesionálně připraveni na všechny významné prodejní situace u zákazníků. Zvýší se jejich úspěšnost při zajištění obratu i zisku v prodeji. Zvýší se jejich účinnost při získávání nových zákazníků. Vytvoří si základ pro další rozvoj (práce s klíčovými zákazníky apod.)

METODY:

• videotrénink
• analýza videa
• zpětná vazba lektora a skupiny
• modelové situace
• výklad
• skupinová práce
• diskuse