VYJEDNÁVÁNÍ PRO VZTAHY(2 DNY)

Vyjednávání je součástí každodenního dění, a to nejen při pracovních situacích. Tento program Vám ukáže jaké jsou strategie a taktiky vyjednávání a naučíte se dovednostem potřebným k tomu, abyste dokázali vyjednat lepší podmínky. Rozvinete si své komunikační dovednosti, které jsou pro vyjednávání potřebné a naučíte se, jak tyto dovednosti a znalosti na programu získané použít v praxi.

CÍLE:
• Zlepšit vyjednané podmínky se zákazníky při dojednávání smluv a podmínek spolupráce.
• Získat znalosti a dovednosti potřebné v jednotlivých fázích vyjednávacího procesu.
• Rozvinout komunikační dovednosti potřebné pro zvládání náročných vyjednávacích situací.
• Naučit se interpretovat a používat různé vyjednávací strategie a taktiky.

PŘÍNOS:

Bezprostředně po absolvování je viditelná změna ve vyjednávání a v dosažených vyjednaných podmínkách. Zvýšíte si ziskovost v práci se zákazníky (interními/externími). Trénink je postaven na video-zpětné vazbě, na interaktivním tréninku, na velmi zajímavých a náročných situacích. Je to součást pokročilého rozvoje pro většinu pozic v prodejní I neprodejní organizaci.

METODY:

• videotrénink
• analýza videa
• zpětná vazba lektora a skupiny
• modelové situace
• výklad
• skupinová práce
• diskuse