PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI (2 DNY)

Tento program podává ucelený přehled o prezentačních dovednostech a rozvíjí dovednosti potřebné k přípravě prezentace a prezentování samotnému. Přínosem je určen jak začínajícím prezentujícím, kteří se naučí jednotlivé znalosti a dovednosti potřebné k prezentování, tak i prezentujícím zkušeným, kteří se naučí novým technikám. Přípravu prezentace a její vedení si na programu vyzkoušíte pod odborným vedením a dostanete tak kvalifikovanou zpětnou vazbu na Vaše prezentační umění.

CÍLE:
• Zvýšit vliv Vašich prezentací na posluchače.
• Rozvinout komunikační dovednosti potřebné pro profesionální vystupování před skupinou.
• Naučit se, jak prezentaci připravit, realizovat a uřídit následnou diskusi.
• Zvýšit sebevědomí účastníků v této náročné situaci.

PŘÍNOS:

Získáte větší jistotu a sebedůvěru při prezentacích. Bezprostředně po absolvování bude viditelná změna ve Vašem vystupování a schopnosti ovlivnit posluchače vlastní prezentací. Vaše prezentace budou profesionálně připravené a odvedené. Uřídíte náročné diskuse. Pomocí prezentace zvýšíte svůj vliv od jednotlivce na skupinu posluchačů.

METODY:

videotrénink
analýza videa
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse