ASISTENTSKÉ DOVEDNOSTI (1 DEN)

Tento program je sestaven pro přípravu Vašich asistentek na jejich roli. Naučí se komunikovat s interními i externími zákazníky a zvládat základní prodejní situace po telefonu. V programu budou využity znalosti z Vašich společností, díky čemuž program zaměříme hodně prakticky.

CÍLE:
• Pomoci asistentce uvědomit si její roli, co se od ní očekává při poskytování služeb.
• Zlepšit asistentky v poskytování služeb svému nadřízenému a interním zákazníkům.
• Zlepšit komunikaci a poskytování služeb externím zákazníkům – komunikace písemná, telefonická.
• Zlepšit systém práce podpory prodeje v organizaci.
• Zlepšit zvládání obtížných situací, stresu apod.

METODY:

audiotrénink
analýza audia nahrávek
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse