EFEKTIVNÍ TELEFONICKÁ KOMUNIKACE (1 DEN)

Telefonní hovory patří k nejčastějším způsobům komunikace ve světě byznysu. Informujete veřejnost o vaší firmě, snažíte se prodávat služby nebo zboží, řešíte reklamace, přijímáte objednávky, domlouváte schůzky atd. Každý den telefonujete a snažíte se dohodnout s lidmi, které nevidíte, někdy ani neznáte, pouze je slyšíte. Každý den přichází zklamání, že někdo na druhé straně nerozumí nebo že výsledek není takový, jaký jste předpokládali.

CÍLE:
• zvýšit jistotu v telefonování
• zlepšit efektivitu telefonování
• vybudovat důvěru s volajícím
• naučit se překonávat námitky
• volající má schopnost příjemným způsobem telefonovat a dokáže po telefonním hovoru analyzovat, proč neuspěl.
PŘÍNOS:
Seminář „Umění telefonovat“ vám umožní získat jistotu ve vaší komunikaci skrze přístroj s druhým člověkem. Dozvíte se zde, jak to udělat, abyste byli pochopeni a dosáhli svého cíle.
METODY:

audiotrénink
analýza audia nahrávek
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse