ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI (2 DNY)

Tento program podává ucelený přehled o základních manažerských dovednostech a rozvíjí dovednosti potřebné k přípravě činnosti manažera či vedoucího pracovníka. Tento kurs je určen jak začínajícím manažerům tak manažerům zkušeným, kteří si potřebují udělat „sebenáhled“ a vylepšit jednotlivé manažerské techniky. Jednotlivé části programu si vyzkoušíte pod odborným vedením a dostanete tak kvalifikovanou zpětnou vazbu na Vaše manažerské umění.

CÍLE:
• Seznámíte se spektrem základních manažerských technik
• Poznáte, pro jaký manažerský styl máte nejlepší předpoklady a co potřebujete k tomu, abyste ho mohli úspěšně rozvíjet
• Dozvíte se, na co si musí manažer především dávat pozor
• Zlepšíte své jednání s podřízenými.

PŘÍNOS:

Získáte větší jistotu a sebedůvěru při manažerských stylech – řízení, vedení, koučování a delegování. Bezprostředně po absolvování bude viditelná změna ve Vašem přístupu při zadávání úkolů, pozitivní motivaci podřízených a stupňovitá zpětná vazba při neplnění úkolů. Pomocí manažerských technik zvýšíte svůj vliv od jednotlivce na skupinu posluchačů

METODY:

videotrénink
analýza videa
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse