POKROČILÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI (2 DNY)

Všem vedoucím pracovníkům s určitou manažerskou praxí, kteří musí reagovat na výzvy doby a rozvíjet své manažerské dovednosti v rámci podnikatelského prostředí, jež vyžaduje stále více aktivity, pružnosti a angažovanosti týmů zaměstnanců. Kurz staví na zkušenostech nabytých v dosavadní manažerské praxi.

CÍLE:
• Naučíte se jak v manažerské praxi používat moderní metody manažerského rozhodování
• Zdokonalíte práci se svými podřízenými jako s Vašimi partnery
• Naučíte se, jak lze dlouhodobě motivovat Vaše zkušené pracovníky a plně využít jejich potenciál
• Procvičíte jak efektivně pracovat s hodnotami, vizemi a metodami při dosahování cílů
• Uvědomíte si vlastní přístup k riziku a posílíte schopnost překonávání překážek,

PŘÍNOS:

Posílíte své manažerské rozhodování ve stabilním i v nestabilním prostředí, naučíte se jak pracovat s vnitřní motivací podřízeného a procvičíte delegování úkolů a kompetencí: nástroj pro dlouhodobý rozvoj podřízených s vysokým potenciálem

METODY:

individuální diagnostika
videotrénink a odborný videorozbor
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse