SEBEŘÍZENÍ A TIMEMANAGEMENT (1 DEN)

Proč toho někteří lidé stihnou víc než ostatní? Proč někdo má výborné výsledky v práci a přitom má dost času na rodinu a své koníčky? Co se s časem dá udělat a co se s časem udělat nedá? A jak musíme změnit svůj způsob sebeřízení, abychom čas využili efektivněji?

CÍLE:
• budete schopni si správně stanovit priority
• naučíte se efektivně plánovat v různém časovém horizontu
• seznámíte se s hlavními myšlenkami, které Vám pomohou efektivněji využívat čas
• naučíte se pracovat s chybami, které vyplývají z našich osobnostních předpokladů

PŘÍNOS:

Seznámíte se a získáte konkrétní doporučení týkající se plánování času, která vycházejí z Vašeho osobnostního profilu a která budou šita na míru právě vám.

METODY:
individuální diagnostika
videotrénink a odborný videorozbor
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse