MODERACE A FACILITACE PORADY (1 DEN)

Porada může být stejně tak účinným nástrojem vedení lidí, jako zdrojem konfliktů a ztráty času. V průběhu kurzu se seznámíte s formálními i obsahovými náležitostmi, s plánováním a organizací, s volbou způsobu vedení porad. Budete mít možnost posoudit efektivitu stávajících porad a rozvíjet své schopnosti vedoucího – moderátora.
CÍLE:

• Naučíte se základní komunikační techniky facilitátora
• Zdokonalíte zásady vedení porad
• Pochopíte a naučíte se prevenci úspěšného řešení problémů ve skupině i zvládání krizových situací tak, aby se Vám za všech okolností dařilo vytěžit maximum z řešitelského týmu

PŘÍNOS:

Určeno těm pracovníkům, kteří chtějí efektivněji zvládat řízení práce svých týmů při řešení problémů a účinněji zapojovat do celého procesu své podřízené. Aplikace probíraných metod vyžaduje alespoň základní znalost problematiky komunikace

METODY:

videotrénink
analýza videa
zpětná vazba lektora a skupiny
modelové situace
výklad
skupinová práce
diskuse